UAB „Vilnius economics“ kartu su partneriais įgyvendina Plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis finansuojamą projektą „5G transporto priemonių ir jų spiečių rizikų bei resursų optimizavimo ir valdymo produkto kūrimas (5G-FARRO)“ (projekto kodas: 08-004-K-0040)

Projekto tikslas yra sukurti 5G transporto priemonių ir jų spiečių rizikų bei resursų optimizavimo ir valdymo produktą. Projekto metu vykdoma veikla – skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas. Šiuo projektu yra prisidedama prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ įgyvendinimo. Produktas bus naudojamas 5G transporto priemonių gyvavimo ciklo metu (nuo jų kūrimo iki eksploatavimo), siekiant didinti jų pridėtinę vertę ir konkurencingumą. Šio produkto panaudojimas padidins 5G transporto priemonių saugumą bei patikimumą, stebint transporto priemones nuotoliniu 5G ryšiu, kuriam yra reikalinga maža duomenų delsa, greitas didelio duomenų kiekio perdavimas, aukštas patikimumas ir tikslus lokacijos nustatymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 07 10 iki 2025 12 31.

Projekto vertė – 3 209 324,72 Eur, iš kurių 1 765 128,59 Eur yra finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Projekto vykdytojas: Vilnius economics, UAB. Partneriai: Sensmetry, UAB, Rubedo sistemos, UAB ir Visionary Analytics, UAB.