Vilnius economics yra ekonominių konsultacijų įmonė besispecializuojanti ekonominio modeliavimo, ekonometrijos ir duomenų analizės srityse.

Mūsų vertybės

  • Paprastumas. Siekiame net pačius kompleksiškiausius sprendimus pateikti paprastai, aiškiai ir suprantamai.
  • Tvarumas. Galime ir mokame „gesintis gaisrus“, tačiau geriausiai jaučiamės kurdami sisteminius sprendimus. Jei racionalu, visada siūlome kurti „meškerę“, o ne pirkti „žuvį“.
  • Specializacija. Tikime, kad laikmetyje kai „Google žino viską“ būtent specializuotos, praktine patirtimi paremtos, konsultacijos kuria didžiausią pridėtinę vertę. Todėl, akcentuojame ir vystome specializuotus, sektorinius įgūdžius, o ne vadovėlinius vadybinius gebėjimus.

Kaip mes dirbame

Daugumą mūsų projektų galima priskirti vienam iš dvejų projektų įgyvendinimo modelių:

  • Suderintos apimties veiklos procesų perėmimas (angl. business process outsource- BPO). Šių projektų varomoji jėga – klientų poreikis optimaliai išnaudoti savus resursus t.y. koncentruoti juos pagrindinėms veikloms, suvaldyti periodinius darbo krūvio svyravimus, mažinti veiklos kaštus, pasidalinti rizikomis ir pan.  BPO projektuose siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo už kurį mainais siūlome standartizuotą, sutartų kokybinių parametrų paslaugą už mažesnę nei nuosavų resursų kainą.
  • Ekspertinės konsultacijos (angl. expert advice). Šiuose projektuose dominuoja ne darbo jėgos, o specifinių kompetencijų ir praktinės patirties poreikis. Dažnu atveju projekto rezultatas turi reikšmingą įtaką klientui pvz. gautas arba negautas projekto finansavimas, reguliuotojo patvirtinta arba nepatvirtinta paslaugų kaina, laimėtas arba pralaimėtas teisinis ginčas ir pan. Atitinkamai, esame pasiruošę prisiimti proporcingą dalį projekto rizikos ir dirbti „sėkmės mokesčio“ pagrindais.

Keli faktai
Veiklos pradžia: 2015 m.  | Būstinė: Vilnius, Lietuva
Kertinės kompetencijos: reguliuojamų sektorių finansai | >200 įgyvendintų projektų